Szkoła Podstawowa W Złotej


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Złotej

Adres Szkoła Podstawowa W Złotej

76
Miejscowość Złota
Kod pocztowy 96-130
Gmina Głuchów
Powiat skierniewicki
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Złotej

468157014
Regon 00111197700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Złotej mieści się w miejscowości Złota pod adresem 76. Nr tel. do szkoły to 468157014. Szkoła podstawowa działa na obszarze gminy Głuchów, powiat skierniewicki , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła podstawowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00111197700000.

Szkoła Podstawowa W Złotej uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających naukę w placówce to 38, z czego 19 stanowiły dziewczynki, a 19 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 8 nauczycieli, z czego 4 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,21 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 1. Powiat skierniewicki ma zarejestrowane 30 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 2798 uczniów w powiecie przypada 30 innych szkół podstawowych (93,27 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Złota: 1
  • w gminie Głuchów: 6
  • powiat skierniewicki: 38
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa