Szkoła Podstawowa W Złotej


Informacje ogólne

Adres 76
Miejscowość Złota
Kod pocztowy 96-130
Gmina Głuchów
Powiat skierniewicki
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 468157014
Regon 00111197700000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 38
Liczba uczennic 19
Liczba uczniów 19
Całkowita liczba nauczycieli 8
Nauczyciele - pełen etat 4
Nauczyciele - pół etatu 4

Szkoła Podstawowa W Złotej mieści się w miejscowości Złota pod adresem 76. Nr tel. do szkoły to 468157014. Szkoła podstawowa działa na obszarze gminy Głuchów, powiat skierniewicki , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła podstawowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00111197700000.

Szkoła Podstawowa W Złotej uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających naukę w placówce to 38, z czego 19 stanowiły dziewczynki, a 19 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 8 nauczycieli, z czego 4 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,21 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 1. Powiat skierniewicki ma zarejestrowane 30 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 2798 uczniów w powiecie przypada 30 innych szkół podstawowych (93,27 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Złota: 1
  • w gminie Głuchów: 6
  • powiat skierniewicki: 38
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa