Szkoła Podstawowa Nr 220


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 220

Patron Stanisław Kopczyński

Adres Szkoła Podstawowa Nr 220

Jana Pawła II 26a
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-133
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 220

226202936
Regon 01020763800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 220 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Jana Pawła II 26a. Nr tel. do szkoły to 226202936. Fax: 226202936. Instytucja edukacyjna działa na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www placówki szkolnej można znaleźć pod adresem sp220.pl. Placówka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 01020763800000.

Szkoła Podstawowa Nr 220 uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 481, z czego 240 to dziewczynki, a 241 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 57 nauczycieli, z czego 52 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 10,4. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa