Szkoła Podstawowa Nr 220


Informacje ogólne

Patron Stanisław Kopczyński
Adres Jana Pawła II 26a
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-133
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 226202936
Fax 226202936
Strona
Regon 01020763800000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 481
Liczba uczennic 240
Liczba uczniów 241
Całkowita liczba nauczycieli 57
Nauczyciele - pełen etat 52
Nauczyciele - pół etatu 5

Szkoła Podstawowa Nr 220 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Jana Pawła II 26a. Nr tel. do szkoły to 226202936. Fax: 226202936. Instytucja edukacyjna działa na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www placówki szkolnej można znaleźć pod adresem sp220.pl. Placówka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 01020763800000.

Szkoła Podstawowa Nr 220 uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 481, z czego 240 to dziewczynki, a 241 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 57 nauczycieli, z czego 52 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 10,4. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa