Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Adres Gimnazjum

0 0
Miejscowość Pszczela Wola
Kod pocztowy 23-107
Gmina Strzyżewice
Powiat lubelski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

815628076
Regon 06070941800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum mieści się w miejscowości Pszczela Wola pod adresem 0. Numer tel. do szkoły to 815628076. Fax: 815628773. Placówka gimnazjalna działa na obszarze gminy Strzyżewice, powiat lubelski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.pszczelawola.edu.pl. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 06070941800000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce była równa 139, z czego 68 stanowiły uczennice, a 71 to gimnazjaliści. Powiat lubelski ma zarejestrowane 31 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 4343 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół gimnazjalnych (140,1 na placówkę), a średnia w województwie to 138,94 (66828 uczniów na 481 placówek).

Mapa