Gimnazjum Nr 1 W Tuszynie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1 W Tuszynie

Patron JÓŻEF DOMOWICZ

Adres Gimnazjum Nr 1 W Tuszynie

PIOTRKOWSKA 13
Miejscowość Tuszyn
Kod pocztowy 95-080
Gmina Tuszyn
Powiat łódzki wschodni
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1 W Tuszynie

426143482
Regon 47223346000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 W Tuszynie znajduje się w miejscowości Tuszyn pod adresem PIOTRKOWSKA 13. Telefon do szkoły to 426143482. Numer fax: 426143482. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Tuszyn, powiat łódzki wschodni , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.gimazjum1.com.pl. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 47223346000000.

Nauka w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki testu w postaci stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów uczących się w placówce wynosiła 195, z czego 95 to dziewczynki, a 100 to chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 21 nauczycieli, z czego 16 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,2. Powiat łódzki wschodni ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 1968 uczniów w powiecie przypada 12 innych placówek gimnazjalnych (164 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Tuszyn: 5
  • w gminie Tuszyn: 9
  • powiat łódzki wschodni: 40
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa