Gimnazjum Nr 43 Im. Karla Dedeciusa


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 43 Im. Karla Dedeciusa

Patron Karl Dedecius

Adres Gimnazjum Nr 43 Im. Karla Dedeciusa

POWSZECHNA 15
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 93-321
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 43 Im. Karla Dedeciusa

426459304
Regon 47222262800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 43 Im. Karla Dedeciusa mieści się w miejscowości Łódź pod adresem POWSZECHNA 15. Numer tel. do gimnazjum to 426459304. Faks: 426459304. Gimnazjum działa na obszarze gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem gim43.scholaris.pl. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 47222262800000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce to 538, z czego 267 stanowiły dziewczynki, a 271 to chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 71 nauczycieli, z czego 59 na pełen etat oraz 12 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,92. Powiat łódź ma zarejestrowane 89 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 14785 uczniów w powiecie przypada 89 innych placówek gimnazjalnych (166,12 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 156,9 (69665 gimnazjalistów na 444 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20056.91.171.17
20069.211.251.25
200711.840.30.3
200810.4500
200912.22-0.44-0.44
20108.460.40.4
20116.76-0.85-0.85
Rok Szkoła Gmina Powiat
20056.52-0.24-0.24
200611.391.291.29
20079.620.930.93
20089.650.210.21
200914.050.40.4
201012.380.180.18
20117.8-0.09-0.09

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa