Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Adres Gimnazjum

Łódzka 5
Miejscowość Srock
Kod pocztowy 97-310
Gmina Moszczenica
Powiat piotrkowski
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

446160366
Regon 59226076800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Srock pod adresem Łódzka 5. Nr tel. do szkoły to 446160366. Fax: 446160366. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Moszczenica, powiat piotrkowski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 59226076800000.

Kształcenie w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty testu w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce to 77, z czego 34 stanowiły uczennice, a 43 stanowili gimnazjaliści. Powiat piotrkowski ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2916 uczniów w powiecie przypada 16 innych jednostek gimnazjalnych (182,25 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.040.940.1
2006-8.11-1.58-4.38
20071.271.053.07
2008-2.56-0.42-0.93
2009-4.71-0.78-3.21
20106.210.674.44
2011-2.04-0.18-1.1
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.010.81-0.62
2006-1.87-1.17-0.37
20072.23-0.092.1
20081.26-0.640.8
2009-1.780.05-1.58
20100.4-1.27-0.51
20112.10.02-0.44

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa