Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2

Patron Władysław Stanisław Reymont

Adres Gimnazjum Nr 2

PONIATOWSKIEGO 11
Miejscowość Tuszyn
Kod pocztowy 95-080
Gmina Tuszyn
Powiat łódzki wschodni
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2

426143863
Regon 47223347700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 znajduje się w miejscowości Tuszyn pod adresem PONIATOWSKIEGO 11. Numer tel. do szkoły to 426143863. Nr faksu: 426143863. Gimnazjum działa na terenie gminy Tuszyn, powiat łódzki wschodni , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www gimnazjum znajdziemy pod adresem www.gim2tuszyn.republika.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 47223347700000.

Nauka w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce wynosiła 99, z czego 45 to dziewczynki, a 54 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 20 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,82. Powiat łódzki wschodni ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 1968 uczniów w powiecie przypada 12 innych placówek gimnazjalnych (164 na placówkę), a średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Tuszyn: 5
  • w gminie Tuszyn: 9
  • powiat łódzki wschodni: 40
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.911.330.41
20064.520.62-0.09
200753.15.04
20085.32.142.7
20091.992.140.89
20102.562.23.99
20117.251.220.92
Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.753.633.68
20060.962.04-0.33
20071.42.383.29
20080.480.940.36
2009-5.641.76-0.6
2010-0.210.961.15
20116.280.931.31

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum