Publiczne Gimnazjum W Sierosławiu


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Sierosławiu

Adres Publiczne Gimnazjum W Sierosławiu

Sierosław 34
Miejscowość Sierosław
Kod pocztowy 72-514
Gmina Wolin
Powiat kamieński
Województwo zachodniopomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Sierosławiu

913265033
Regon 81207779300000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Sierosławiu mieści się w miejscowości Sierosław pod adresem Sierosław 34. Numer tel. do gimnazjum to 913265033. Nr faksu: 913265033. Jednostka gimnazjalna działa na terenie gminy Wolin, powiat kamieński , województwo zachodniopomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 81207779300000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 53, z czego 24 stanowiły dziewczynki, a 29 stanowili chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 18 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 12 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,34 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 0,5. Powiat kamieński ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo zachodniopomorskie - 333. Na 1284 uczniów w powiecie przypada 9 innych jednostek gimnazjalnych (142,67 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 148,59 (49482 uczniów na 333 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Sierosław: 1
  • w gminie Wolin: 9
  • powiat kamieński: 29
  • województwo zachodniopomorskie: 689

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.961.82-1.77
2006-12.58-0.01-5.01
2007-10.071.24-3.7
2008-14.210.2-5.74
2009-15.740.51-5.34
2010-4.730.93-0.58
2011-17.540.92-7.33
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.941.64-0.8
2006-9.5-1.52-4.23
2007-10.59-1.71-6.47
2008-9.45-0.61-4.65
2009-15.69-0.55-5.26
2010-6.91.66-0.88
2011-10.75-0.09-4.4

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum