Gimnazjum Specjalne W Tuszynie Z/s W Górkach Dużych


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne W Tuszynie Z/S W Górkach Dużych

Patron brak

Adres Gimnazjum Specjalne W Tuszynie Z/S W Górkach Dużych

Jutroszewska 17
Miejscowość Górki Duże
Kod pocztowy 95-080
Gmina Tuszyn
Powiat łódzki wschodni
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne W Tuszynie Z/S W Górkach Dużych

422321388
Regon 59072916100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Specjalne W Tuszynie Z/s W Górkach Dużych mieści się w miejscowości Górki Duże pod adresem Jutroszewska 17. Nr tel. do szkoły to 422321388. Nr fax: 422321388. Gimnazjum ma lokalizację na obszarze gminy Tuszyn, powiat łódzki wschodni , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem brak. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 59072916100000.

Edukacja w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat łódzki wschodni ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 1968 uczniów w powiecie przypada 12 innych placówek gimnazjalnych (164 na placówkę), a średnia w województwie to 156,9 (69665 gimnazjalistów na 444 placówek).

Mapa