Przedszkole Miejskie Nr 1


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 1

Adres Przedszkole Miejskie Nr 1

Tysiąclecia 4
Miejscowość Tuszyn
Kod pocztowy 95-080
Gmina Tuszyn
Powiat łódzki wschodni
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 1

426143011
Regon 59034737600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 1 znajduje się w miejscowości Tuszyn pod adresem Tysiąclecia 4. Numer telefonu do przedszkola to 426143011. Nr faksu: 422321392. Przedszkole ma lokalizację na terenie gminy Tuszyn, powiat łódzki wschodni , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 59034737600000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 173, z czego 88 stanowiły uczennice, a 85 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 14 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 7. Powiat łódzki wschodni ma zarejestrowane 22 przedszkola, a województwo łódzkie - 665. Na 1466 uczniów w powiecie przypada 22 innych przedszkoli (66,64 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 75,95 (50510 przedszkolaków na 665 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Tuszyn: 5
  • w gminie Tuszyn: 9
  • powiat łódzki wschodni: 40
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa