Gimnazjum Im. Kazimierza Jagiellończyka W Rzgowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Kazimierza Jagiellończyka W Rzgowie

Patron Kazimierz Jagiellończyk

Adres Gimnazjum Im. Kazimierza Jagiellończyka W Rzgowie

Szkolna 3
Miejscowość Rzgów
Kod pocztowy 95-030
Gmina Rzgów
Powiat łódzki wschodni
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Kazimierza Jagiellończyka W Rzgowie

422141339
Strona
Regon 47221414900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Kazimierza Jagiellończyka W Rzgowie mieści się w miejscowości Rzgów pod adresem Szkolna 3. Nr tel. do szkoły to 422141339. Nr fax: 422142905. Szkoła gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Rzgów, powiat łódzki wschodni , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gimnazjum.rzgow.pl. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 47221414900000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Wyniki testu w postaci stosownego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce była równa 217, z czego 95 stanowiły uczennice, a 122 to chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 28 nauczycieli, z czego 23 na pełen etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 4,6. Powiat łódzki wschodni ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 1968 uczniów w powiecie przypada 12 innych gimnazjów (164 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Rzgów: 3
  • w gminie Rzgów: 5
  • powiat łódzki wschodni: 40
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.481.331.48
2006-4.450.62-4.45
2007-1.333.1-1.33
20080.152.140.15
20091.032.141.03
2010-0.792.2-0.79
20111.391.221.39
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.893.631.89
20061.442.041.44
2007-0.032.38-0.03
20081.80.941.8
20091.281.761.28
20100.10.960.1
2011-0.510.93-0.51

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa