Gimnazjum W Wodzinie Prywatnym


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Wodzinie Prywatnym

Patron im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Adres Gimnazjum W Wodzinie Prywatnym

Szkolna 1
Miejscowość Wodzin Prywatny
Kod pocztowy 95-080
Gmina Tuszyn
Powiat łódzki wschodni
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Wodzinie Prywatnym

426143219
Regon 47237132800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Wodzinie Prywatnym mieści się w miejscowości Wodzin Prywatny pod adresem Szkolna 1. Nr tel. do szkoły to 426143219. Nr fax: 426143219. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Tuszyn, powiat łódzki wschodni , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gimwodzin.superszkolna.pl. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 47237132800000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki testu w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce to 39, z czego 16 stanowiły dziewczynki, a 23 to gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 4 na cały etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,33 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 0,44. Powiat łódzki wschodni ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 1968 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół gimnazjalnych (164 na placówkę), a średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Wodzin Prywatny: 2
  • w gminie Tuszyn: 9
  • powiat łódzki wschodni: 40
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.841.330.41
2006-3.620.62-0.09
20073.683.15.04
20082.172.142.7
2009-1.52.140.89
20103.692.23.99
2011-2.271.220.92
Rok Szkoła Gmina Powiat
20058.173.633.68
20063.72.04-0.33
20073.762.383.29
2008-3.660.940.36
20093.851.76-0.6
20103.450.961.15
20110.420.931.31

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa