Gimnazjum W Kurowicach Im. św. Jadwigi Królowej Polski


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Kurowicach Im. Św. Jadwigi Królowej Polski

Adres Gimnazjum W Kurowicach Im. Św. Jadwigi Królowej Polski

Szkolna 1
Miejscowość Kurowice
Kod pocztowy 95-006
Gmina Brójce
Powiat łódzki wschodni
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 47221617700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Kurowicach Im. św. Jadwigi Królowej Polski mieści się w miejscowości Kurowice pod adresem Szkolna 1. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Brójce, powiat łódzki wschodni , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 47221617700000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy oceniają. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 166, z czego 84 stanowiły uczennice, a 82 stanowili uczniowie. Powiat łódzki wschodni ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 1968 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół gimnazjalnych (164 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.451.331.45
2006-7.220.62-7.22
20072.963.12.96
20084.672.144.67
20094.812.144.81
20104.092.24.09
2011-5.311.22-5.31
Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.693.633.69
20065.492.045.49
20072.592.382.59
20080.850.940.85
20095.361.765.36
20102.850.962.85
2011-5.520.93-5.52

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum