Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

Adres Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

0 0
Miejscowość Pszczela Wola
Kod pocztowy 23-107
Gmina Strzyżewice
Powiat lubelski
Województwo lubelskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

815620976
Regon 06070927500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych znajduje się w miejscowości Pszczela Wola pod adresem 0. Numer telefonu do technikum to 815620976. Fax: 815628773. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Strzyżewice, powiat lubelski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły średniej o profilu technicznym odwiedzimy pod adresem www.pszczelawola.edu.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 06070927500000.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zaliczeniu matury.

W 2013 roku łączna ilość słuchaczy uczących się w placówce była równa 15, z czego 5 stanowiły słuchaczki, a 10 to uczniowie. Powiat lubelski ma zarejestrowane 15 szkoł technicznych, a województwo lubelskie - 232. Na 1155 uczniów w powiecie przypada 15 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (77 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 128,12 (29723 słuchaczy na 232 placówek).

Mapa