Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron Bronisław Czech

Adres Szkoła Podstawowa

156
Miejscowość Rokiciny Podhalańskie
Kod pocztowy 34-721
Gmina Raba Wyżna
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

182678663
Strona
Regon 49045273900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Rokiciny Podhalańskie pod adresem 156. Numer tel. do szkoły podstawowej to 182678663. Faks: 182678663. Instytucja szkolna ma lokalizację na terenie gminy Raba Wyżna, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową szkoły odwiedzimy pod adresem www.sprokiciny.rabawyznapl. Instytucja szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 49045273900000.

Szkoła Podstawowa uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 151, z czego 77 stanowiły dziewczynki, a 74 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 19 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 10 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,9. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Rokiciny Podhalańskie: 2
  • w gminie Raba Wyżna: 12
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa