Gimnazjum Im. świętej Rodziny


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Świętej Rodziny

Patron Święta Rodzina

Adres Gimnazjum Im. Świętej Rodziny

Jana Pawła II 48
Miejscowość Rabka-Zdrój
Kod pocztowy 34-700
Gmina Rabka-Zdrój
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Świętej Rodziny

182677467
Strona
Regon 35100095600051
Organ prowadzący Stowarzyszenie "Dom Rodzinny"

Gimnazjum Im. świętej Rodziny mieści się w miejscowości Rabka-Zdrój pod adresem Jana Pawła II 48. Numer telefonu do szkoły to 182677467. Nr fax: 182677467. Gimnazjum działa na obszarze gminy Rabka-Zdrój, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.szkola-katolicka.rabka.pl. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 35100095600051. Jednostka rejestrująca dla Gimnazjum Im. świętej Rodziny to gmina.

Kształcenie w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy oceniają. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów uczących się w placówce była równa 142, z czego 80 stanowiły gimnazjalistki, a 62 stanowili chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 36 nauczycieli, z czego 4 w pełnym wymiarze godzin oraz 32 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,25 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,13. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 52 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 7117 uczniów w powiecie przypada 52 innych placówek gimnazjalnych (136,87 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Rabka-Zdrój: 9
  • w gminie Rabka-Zdrój: 12
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200512.88-1.084.53
20068.7-0.88-0.34
20073.78-1.66-1.94
20083.76-2.47-1.01
20095.84-2.351.79
20103.92-3.05-0.02
20115.78-2.41.74
Rok Szkoła Gmina Powiat
200511.15-1.92.76
20066.7-1.38-1.63
20070.21-2.74-4.05
20087.66-2.18-0.77
20098.12-1.993.68
20109.21-2.380.65
20116.05-1.842.5

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa