Gimnazjum Specjalne Nr 2


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Nr 2

Adres Gimnazjum Specjalne Nr 2

DIETLA 5
Miejscowość Rabka-Zdrój
Kod pocztowy 34-700
Gmina Rabka-Zdrój
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne Nr 2

182680347
Regon 49290520500000
Organ prowadzący Samorząd województwa

Gimnazjum Specjalne Nr 2 mieści się w miejscowości Rabka-Zdrój pod adresem DIETLA 5. Numer tel. do gimnazjum to 182680347. Numer faksu: 182680347. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Rabka-Zdrój, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest samorząd województwa. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 49290520500000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty testu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat nowotarski ma zarejestrowane 52 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 7117 uczniów w powiecie przypada 52 innych jednostek gimnazjalnych (136,87 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2004-3.09-3.09-3.09
20055.12-1.084.53
2006-8.14-0.88-0.34
2007-8.1-1.66-1.94
Rok Szkoła Gmina Powiat
20041.221.221.22
20050-1.92.76
2006-14.45-1.38-1.63
2007-9.19-2.74-4.05

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum