Gimnazjum Nr 1


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1

Patron im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

Adres Gimnazjum Nr 1

JANA PAWŁA II 40
Miejscowość Rabka-Zdrój
Kod pocztowy 34-700
Gmina Rabka-Zdrój
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1

182676721
Strona
Regon 49197469300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 znajduje się w miejscowości Rabka-Zdrój pod adresem JANA PAWŁA II 40. Numer tel. do gimnazjum to 182676721. Nr faksu: 182676721. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Rabka-Zdrój, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem gimnazjum.rabka.pl. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 49197469300000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 307, z czego 165 to gimnazjalistki, a 142 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 36 nauczycieli, z czego 17 na cały etat oraz 19 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 0,89. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 52 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 7117 uczniów w powiecie przypada 52 innych jednostek gimnazjalnych (136,87 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Rabka-Zdrój: 9
  • w gminie Rabka-Zdrój: 12
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.58-1.084.53
20060.62-0.88-0.34
2007-1.09-1.66-1.94
2008-0.67-2.47-1.01
2009-1.42-2.351.79
20100.88-3.05-0.02
20110.09-2.41.74
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.61-1.92.76
2006-2.09-1.38-1.63
2007-1.65-2.74-4.05
2008-4.82-2.18-0.77
2009-0.37-1.993.68
20102.06-2.380.65
2011-1.48-1.842.5

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa