Szkoła Podstawowa Nr 2


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2

Patron Stefania Sempołowska

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2

Poniatowskiego 11
Miejscowość Tuszyn
Kod pocztowy 95-080
Gmina Tuszyn
Powiat łódzki wschodni
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2

426143986
Regon 00081634500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 2 mieści się w miejscowości Tuszyn pod adresem Poniatowskiego 11. Telefon do szkoły to 426143986. Numer fax: 426143986. Placówka edukacyjna znajduje się na terenie gminy Tuszyn, powiat łódzki wschodni , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00081634500000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 197, z czego 105 to dziewczynki, a 92 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 24 nauczycieli, z czego 15 na pełen etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,67. Powiat łódzki wschodni ma zarejestrowane 21 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 3839 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół podstawowych (182,81 na placówkę), a średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Tuszyn: 5
  • w gminie Tuszyn: 9
  • powiat łódzki wschodni: 40
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa