Przedszkole Samorządowe W łomiankach


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Łomiankach

Adres Przedszkole Samorządowe W Łomiankach

Szpitalna 1
Miejscowość Łomianki
Kod pocztowy 05-092
Gmina Łomianki
Powiat warszawski zachodni
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Łomiankach

227511089
Regon 01300790500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W łomiankach mieści się w miejscowości Łomianki pod adresem Szpitalna 1. Numer tel. do przedszkola to 227511089. Fax: 227511089. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Łomianki, powiat warszawski zachodni , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 01300790500000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 99, z czego 51 stanowiły dziewczynki, a 48 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2. Powiat warszawski zachodni ma zarejestrowane 43 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 2608 uczniów w powiecie przypada 43 innych przedszkoli (60,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Łomianki: 4
  • w gminie Łomianki: 8
  • powiat warszawski zachodni: 39
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa