Gimnazjum Niepubliczne Nr 12


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Niepubliczne Nr 12

Patron im. Lotników Amerykańskich

Adres Gimnazjum Niepubliczne Nr 12

Wóycickiego 1/3
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-938
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Niepubliczne Nr 12

228354330
Strona
Regon 01210066600025
Organ prowadzący Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych O I

Gimnazjum Niepubliczne Nr 12 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Wóycickiego 1/3. Numer telefonu do szkoły to 228354330. Nr faksu: 228349188. Jednostka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Stronę www placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.pspo.edu.pl. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01210066600025. Instytucja rejestracyjna dla Gimnazjum Niepubliczne Nr 12 to gmina.

Edukacja w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych gimnazjów (150,65 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20045.215.565.56
2005-1.615.665.66
20067.875.065.06
20076.066.226.22
20089.485.455.45
20099.674.194.19
20118.594.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
20046.292.182.18
20051.455.215.21
200610.56.086.08
20075.675.945.94
200812.125.595.59
20094.924.894.89
201110.594.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa