Gimnazjum Niepubliczne Przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Niepubliczne Przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym

Patron Jan Twardowski

Adres Gimnazjum Niepubliczne Przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym

ZGRUPOWANIA AK KAMPINOS 4
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-943
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Niepubliczne Przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym

226660877
Strona
Regon 00128247200087
Organ prowadzący Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym

Gimnazjum Niepubliczne Przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem ZGRUPOWANIA AK KAMPINOS 4. Numer telefonu do szkoły to 226660877. Nr fax: 226660877. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest fundacje. Portal internetowy placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.superszkoly.edu.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00128247200087. Organ rejestracyjny dla Gimnazjum Niepubliczne Przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym to miasto na prawach powiatu.

Nauka w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych szkół gimnazjalnych (150,65 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Mapa