Technikum Nr 4


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 4

Patron IM. OBROŃCÓW POCZTY POLSKIEJ

Adres Technikum Nr 4

PODWALE STAROMIEJSKIE 51/52
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-845
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 4

583011377
Strona
Regon 19295417600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 4 mieści się w miejscowości Gdańsk pod adresem PODWALE STAROMIEJSKIE 51/52. Numer tel. do szkoły to 583011377. Fax: 583011377. Technikum ma lokalizację na terenie gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły średniej o profilu technicznym odwiedzimy pod adresem www.zsl.gda.pl. Technikum widnieje w rejestrze pod numerem 19295417600000.

Wychowanek technikum musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

W 2013 roku całkowita ilość słuchaczy uczących się w placówce to 706, z czego 18 stanowiły uczennice, a 688 stanowili słuchacze. Powiat gdańsk ma zarejestrowane 26 szkoł technicznych, a województwo pomorskie - 150. Na 5718 uczniów w powiecie przypada 26 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (219,92 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 208,22 (31233 kursantów na 150 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki ustny podstawowy 13,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 49,00 % -
język polski ustny podstawowy 177 51,70 % -
język polski pisemny podstawowy 177 54,40 % -
język angielski ustny podstawowy 54,70 % -
język angielski pisemny podstawowy 74,20 % -
matematyka pisemny podstawowy 177 57,20 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 60,00 % -
język rosyjski ustny podstawowy 67,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki ustny podstawowy 13,00 % 30 (z 34) 30 (z 34) 30 (z 34) 208 (z 220)
język niemiecki pisemny podstawowy 49,00 % 21 (z 33) 21 (z 33) 21 (z 33) 112 (z 218)
język polski ustny podstawowy 51,70 % 56 (z 79) 56 (z 79) 56 (z 79) 303 (z 365)
język polski pisemny podstawowy 54,40 % 25 (z 79) 25 (z 79) 25 (z 79) 113 (z 366)
język angielski ustny podstawowy 54,70 % 47 (z 78) 47 (z 78) 47 (z 78) 196 (z 352)
język angielski pisemny podstawowy 74,20 % 21 (z 78) 21 (z 78) 21 (z 78) 74 (z 356)
matematyka pisemny podstawowy 57,20 % 20 (z 79) 20 (z 79) 20 (z 79) 84 (z 367)
język rosyjski pisemny podstawowy 60,00 % 14 (z 24) 14 (z 24) 14 (z 24) 40 (z 82)
język rosyjski ustny podstawowy 67,00 % 12 (z 23) 12 (z 23) 12 (z 23) 30 (z 82)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr