Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Adres Szkoła Podstawowa

Miejscowość Dzierżanowo
Kod pocztowy 09-460
Gmina Mała Wieś
Powiat płocki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

242313031
Regon 00111562700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Dzierżanowo pod adresem . Numer tel. do szkoły to 242313031. Instytucja szkolna działa na obszarze gminy Mała Wieś, powiat płocki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Instytucja edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00111562700000.

Szkoła Podstawowa naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczących się w placówce była równa 54, z czego 26 to uczennice, a 28 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 4,5. Powiat płocki ma zarejestrowane 58 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 7188 uczniów w powiecie przypada 58 innych szkół podstawowych (123,93 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Dzierżanowo: 1
  • w gminie Mała Wieś: 5
  • powiat płocki: 65
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

szkoła podstawowa