Przedszkole Wiejskie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Wiejskie

Adres Przedszkole Wiejskie

33
Miejscowość Przemiarowo
Kod pocztowy 06-100
Gmina Pułtusk
Powiat pułtuski
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Wiejskie

236910952
Strona
Regon 13050129900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Wiejskie znajduje się w miejscowości Przemiarowo pod adresem 33. Numer tel. do przedszkola to 236910952. Faks: 236910952. Placówka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Pułtusk, powiat pułtuski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www przedszkola można odwiedzić pod adresem www.zspprzemiarowo.republika.pl. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 13050129900000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 38, z czego 22 to dziewczynki, a 16 stanowili uczniowie. Powiat pułtuski ma zarejestrowane 14 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 650 uczniów w powiecie przypada 14 innych przedszkoli (46,43 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Mapa