Szkoła Podstawowa W Głodowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Głodowie

Adres Szkoła Podstawowa W Głodowie

16
Miejscowość Głodowo
Kod pocztowy 83-412
Gmina Liniewo
Powiat kościerski
Województwo pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Głodowie

586878237
Regon 19058672200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Głodowie znajduje się w miejscowości Głodowo pod adresem 16. Numer tel. do szkoły podstawowej to 586878237. Nr fax: 586878237. Placówka edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Liniewo, powiat kościerski , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 19058672200000.

Szkoła Podstawowa W Głodowie rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 58, z czego 31 to uczennice, a 27 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 5 na cały etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,19 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,83. Powiat kościerski ma zarejestrowane 34 szkoły podstawowe, a województwo pomorskie - 683. Na 5715 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół podstawowych (168,09 na placówkę), a średnia w województwie to 224,51 (153341 dzieci w wieku szkolnym na 683 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Głodowo: 1
  • w gminie Liniewo: 2
  • powiat kościerski: 21
  • województwo pomorskie: 749

Mapa