Publiczne Gimnazjum Specjalne


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Specjalne

Adres Publiczne Gimnazjum Specjalne

Aleja Tysiąclecia 12
Miejscowość Pułtusk
Kod pocztowy 06-100
Gmina Pułtusk
Powiat pułtuski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Specjalne

236920375
Strona
Regon 13045569400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Publiczne Gimnazjum Specjalne znajduje się w miejscowości Pułtusk pod adresem Aleja Tysiąclecia 12. Numer tel. do gimnazjum to 236920375. Numer fax: 236920375. Gimnazjum ma lokalizację na terytorium gminy Pułtusk, powiat pułtuski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.starostwopultusk.org.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 13045569400000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 51, z czego 22 to gimnazjalistki, a 29 stanowili chłopcy. Powiat pułtuski ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1885 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół gimnazjalnych (157,08 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Mapa