Liceum Profilowaqne Nr 3


Najważniejsze informacje - Liceum Profilowaqne Nr 3

Adres Liceum Profilowaqne Nr 3

Kilińskiego 4
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Liceum profilowane
Uprawnienia publiczna
Regon 61133669000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Liceum Profilowaqne Nr 3 znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Kilińskiego 4. Szkoła licealna znajduje się na obszarze gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Liceum znajduje się w rejestrze pod numerem 61133669000000.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Są także klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, licealista może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 52, z czego 10 stanowiły uczennice, a 42 stanowili uczniowie. Powiat płock ma zarejestrowane 38 liceów, a województwo mazowieckie - 793. Na 4131 uczniów w powiecie przypada 38 innych licealnych szkół średnich (108,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 21 38,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 17 45,40 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 3 46,30 % -
matematyka pisemny podstawowy 21 53,90 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 1 92,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 38,00 % 37 (z 44) 37 (z 44) 37 (z 44) 638 (z 778)
język angielski pisemny podstawowy 45,40 % 31 (z 44) 31 (z 44) 31 (z 44) 603 (z 767)
język niemiecki pisemny podstawowy 46,30 % 8 (z 19) 8 (z 19) 8 (z 19) 218 (z 368)
matematyka pisemny podstawowy 53,90 % 9 (z 44) 9 (z 44) 9 (z 44) 271 (z 784)
język rosyjski pisemny podstawowy 92,00 % 2 (z 13) 2 (z 13) 2 (z 13) 35 (z 395)

Mapa