Zsz


Najważniejsze informacje - Zsz

Adres Zsz

Ciupagi 1
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-016
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zsz

223217318
Regon 14629753800000
Organ prowadzący Minister ds. sprawiedliwości

Zsz znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Ciupagi 1. Numer tel. do szkoły zawodowej to 223217318. Numer fax: 223217317. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest minister ds. sprawiedliwości. ZSZ widnieje w rejestrze pod numerem 14629753800000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Młodzież zyskuje edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej edukacja zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% całego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kompetencje praktyczne, o ile słuchacz podejdzie do nieobowiązkowego egzaminu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podnosić swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 31 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół zawodowych (77,9 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów na 201 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa