Promyczek


Najważniejsze informacje - Promyczek

Adres Promyczek

Marywilska 56 A
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-042
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Promyczek

226769165
Regon 00702567000894
Organ prowadzący Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Promyczek znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Marywilska 56 A. Numer tel. do przedszkola to 226769165. Fax: 226769165. Placówka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00702567000894. Jednostka rejestrująca dla Promyczek to gmina.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Mapa

przedszkole