Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fso S.a.


Informacje ogólne

Adres JAGIELLOŃSKA 71
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-992
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 226763985
Fax 226761084
Regon 01164685400116
Organ prowadzący Fabryka Samochodów Osobowych S.A.
Całkowita liczba uczniów 38

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fso S.a. mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem JAGIELLOŃSKA 71. Numer telefonu do szkoły to 226763985. Numer faksu: 226761084. Szkoła zawodowa ma lokalizację na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 01164685400116. Organ rejestrujący dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fso S.a. to miasto na prawach powiatu.

ZSZ realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, jednak tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zyskuje wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez słuchacza. W ZSZ największy nacisk kładzie się na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kwalifikacje praktyczne, o ile kursant podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także uzupełniać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 31 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół zawodowych (77,9 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa