Szkoła Podstawowa Nr 110


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 110

Patron Kazimierz Jeżewski

Adres Szkoła Podstawowa Nr 110

Bohaterów 41
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-007
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 110

228112962
Strona
Regon 00080171100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 110 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Bohaterów 41. Telefon do szkoły to 228112962. Numer fax: 228112962. Jednostka szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową jednostki edukacyjnej znajdziemy pod adresem sp110edu.pl. Placówka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00080171100000.

Szkoła Podstawowa Nr 110 edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce to 399, z czego 179 to uczennice, a 220 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 42 nauczycieli, z czego 28 w pełnym wymiarze godzin oraz 14 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

szkoła podstawowa