Zespół Szkół Zawodowych I Placówek - Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zespół Szkół Zawodowych I Placówek - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zespół Szkół Zawodowych I Placówek - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Jagiellońska 4
Miejscowość Krościenko nad Dunajcem
Kod pocztowy 34-450
Gmina Krościenko Nad Dunajcem
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 49290842200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zespół Szkół Zawodowych I Placówek - Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Krościenko nad Dunajcem pod adresem Jagiellońska 4. Szkoła o profilu zawodowym działa na terenie gminy Krościenko Nad Dunajcem, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Szkoła o profilu zawodowym widnieje w rejestrze pod numerem 49290842200000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, jednak tylko w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej edukacja trwa trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez kursanta. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk położono na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% całego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kompetencje praktyczne, o ile uczeń podejdzie do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub podnosić swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba kursantów pobierających edukację w placówce to 66, z czego 13 to słuchaczki, a 53 stanowili kursanci. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 15 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 1302 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół zawodowych (86,8 na placówkę), a średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa