Zespół Szkół Zawodowych I Placówk- Technikum Uzupełniające Dla Absolewntów Zasadniczej Szkóły Zawodowej


Najważniejsze informacje - Zespół Szkół Zawodowych I Placówk- Technikum Uzupełniające Dla Absolewntów Zasadniczej Szkóły Zawodowej

Adres Zespół Szkół Zawodowych I Placówk- Technikum Uzupełniające Dla Absolewntów Zasadniczej Szkóły Zawodowej

Jagiellońska 4
Miejscowość Krościenko nad Dunajcem
Kod pocztowy 34-450
Gmina Krościenko Nad Dunajcem
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Zespół Szkół Zawodowych I Placówk- Technikum Uzupełniające Dla Absolewntów Zasadniczej Szkóły Zawodowej

182623012
Regon 00020021310000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zespół Szkół Zawodowych I Placówk- Technikum Uzupełniające Dla Absolewntów Zasadniczej Szkóły Zawodowej znajduje się w miejscowości Krościenko nad Dunajcem pod adresem Jagiellońska 4. Nr tel. do szkoły to 182623012. Faks: 182623012. Technikum mieści się na terytorium gminy Krościenko Nad Dunajcem, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Serwis www technikum można znaleźć pod adresem www.zszip-kroscienko.nowotarski.pl. Technikum posiada wpis w rejestrze pod numerem 00020021310000.

Kursant technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

Powiat nowotarski ma zarejestrowane 10 szkoł technicznych, a województwo małopolskie - 246. Na 2398 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół średnich technicznych (239,8 na placówkę), a średnia w województwie to 204,66 (50347 kursantów na 246 placówek).

Mapa