Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosła I Przedsiębiorczości W Limanowej


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosła I Przedsiębiorczości W Limanowej

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosła I Przedsiębiorczości W Limanowej

JANA PAWŁA II 5
Miejscowość Limanowa
Kod pocztowy 34-600
Gmina miasto Limanowa
Powiat limanowski
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosła I Przedsiębiorczości W Limanowej

183371246
Regon 00076001800023
Organ prowadzący Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosła I Przedsiębiorczości W Limanowej znajduje się w miejscowości Limanowa pod adresem JANA PAWŁA II 5. Nr tel. do szkoły zawodowej to 183371246. Numer faksu: 183371246. Zasadnicza szkoła zawodowa działa na terytorium gminy Limanowa, powiat limanowski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest samorząd gospodarczy i zawodowy. Serwis www szkoły o profilu zawodowym można odwiedzić pod adresem www.zsz.cechlimanowa.pl. ZSZ znajduje się w rejestrze pod numerem 00076001800023. Organ rejestrujący dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosła I Przedsiębiorczości W Limanowej to powiat ziemski.

ZSZ realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak tylko w zakresie podstawowym. Młodzież zdobywa wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja zajmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk położono na kształcenie zawodowe. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile kursant podejdzie do nieobligatoryjnego sprawdzaniu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podwyższać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat limanowski ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 694 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (77,11 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa