Vi Gimnazjum Małopolskiego Centrum Edukacji


Najważniejsze informacje - Vi Gimnazjum Małopolskiego Centrum Edukacji

Adres Vi Gimnazjum Małopolskiego Centrum Edukacji

Zdrojowa 11
Miejscowość Krościenko nad Dunajcem
Kod pocztowy 34-450
Gmina Krościenko Nad Dunajcem
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Vi Gimnazjum Małopolskiego Centrum Edukacji

182623025
Regon 49199070000408
Organ prowadzący Rafał Leśniak

Vi Gimnazjum Małopolskiego Centrum Edukacji znajduje się w miejscowości Krościenko nad Dunajcem pod adresem Zdrojowa 11. Numer telefonu do gimnazjum to 182623025. Numer faksu: 182623025. Szkoła gimnazjalna działa na obszarze gminy Krościenko Nad Dunajcem, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę www placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.malopolska.edu.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 49199070000408. Organ rejestracyjny dla Vi Gimnazjum Małopolskiego Centrum Edukacji to gmina.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat nowotarski ma zarejestrowane 52 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 7117 uczniów w powiecie przypada 52 innych jednostek gimnazjalnych (136,87 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Mapa