Zsz W Zst I O W Limanowej


Najważniejsze informacje - Zsz W Zst I O W Limanowej

Adres Zsz W Zst I O W Limanowej

Zygmunta Augusta 8
Miejscowość Limanowa
Kod pocztowy 34-600
Gmina miasto Limanowa
Powiat limanowski
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zsz W Zst I O W Limanowej

183372602
Regon 49282988100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zsz W Zst I O W Limanowej znajduje się w miejscowości Limanowa pod adresem Zygmunta Augusta 8. Nr tel. do szkoły zawodowej to 183372602. Numer faksu: 183372602. ZSZ funkcjonuje na terytorium gminy Limanowa, powiat limanowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem zstio.edu.pl. ZSZ znajduje się w rejestrze pod numerem 49282988100000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, jednak tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W szkole zawodowej główny nacisk położono na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje praktyczne, o ile uczeń podejdzie do nieobligatoryjnego egzaminu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podwyższać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 128, z czego 1 stanowiły słuchaczki, a 127 stanowili słuchacze. Powiat limanowski ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 694 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (77,11 na placówkę), a średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów na 183 placówek).

Mapa