Pienińska Szkoła Zawodowa W Szczawnicy


Najważniejsze informacje - Pienińska Szkoła Zawodowa W Szczawnicy

Adres Pienińska Szkoła Zawodowa W Szczawnicy

SZLACHTOWSKA 75B
Miejscowość Szczawnica
Kod pocztowy 34-460
Gmina Szczawnica
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Pienińska Szkoła Zawodowa W Szczawnicy

182621523
Strona
Regon 49248947400042
Organ prowadzący JANUSZ GUMULARZ

Pienińska Szkoła Zawodowa W Szczawnicy mieści się w miejscowości Szczawnica pod adresem SZLACHTOWSKA 75B. Telefon do szkoły zawodowej to 182621523. Faks: 182621623. Zasadnicza szkoła zawodowa działa na terenie gminy Szczawnica, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową zasadniczej szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem www.szkoly-jg.pl. ZSZ znajduje się w rejestrze pod numerem 49248947400042. Instytucja rejestrująca] dla Pienińska Szkoła Zawodowa W Szczawnicy to powiat ziemski.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ edukacja trwa trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez kursanta. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk położono na edukację zawodową. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% całego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kwalifikacje praktyczne, o ile kursant podejdzie do nieobligatoryjnego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podwyższać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat nowotarski ma zarejestrowane 15 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 1302 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół zawodowych (86,8 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów na 183 placówek).

Mapa