Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Daszyńskiego 15
Miejscowość Stary Sącz
Kod pocztowy 33-340
Gmina Stary Sącz
Powiat nowosądecki
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

184460580
Regon 12171666700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Stary Sącz pod adresem Daszyńskiego 15. Nr tel. do szkoły to 184460580. Nr faksu: 184460580. Zasadnicza szkoła zawodowa działa na obszarze gminy Stary Sącz, powiat nowosądecki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Serwis www ZSZ można znaleźć pod adresem www.zspstarysacz.pl. ZSZ funkcjonuje w rejestrze pod numerem 12171666700000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, lecz tylko w zakresie podstawowym. Młodzież zyskuje wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk położono na kształcenie zawodowe. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przypisanego na naukę zawodu. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający umiejętności zawodowe, o ile wychowanek przystąpi do nieobligatoryjnego egzaminu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość kursantów pobierających naukę w placówce wynosiła 184, z czego 38 stanowiły słuchaczki, a 146 to słuchacze. Powiat nowosądecki ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 627 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (78,38 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów na 183 placówek).

Mapa