Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kopernika 1
Miejscowość Tarnobrzeg
Kod pocztowy 39-400
Gmina miasto Tarnobrzeg
Powiat Tarnobrzeg
Województwo podkarpackie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

158221216
Strona
Regon 18064279900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Tarnobrzeg pod adresem Kopernika 1. Telefon do szkoły zawodowej to 158221216. Fax: 158221216. ZSZ znajduje się na terenie gminy Tarnobrzeg, powiat Tarnobrzeg , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem www.gornik.tbg.net.pl. ZSZ figuruje w rejestrze pod numerem 18064279900000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane tak jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. Zależnie od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez praktykanta. W ZSZ największy nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kwalifikacje praktyczne, o ile słuchacz przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podwyższać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat tarnobrzeg ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo podkarpackie - 101. Na 417 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (69,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 111,75 (11287 uczniów na 101 placówek).

Mapa