Zespół Szkół W świętem - Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Zespół Szkół W Świętem - Gimnazjum

Adres Zespół Szkół W Świętem - Gimnazjum

30
Miejscowość Święte
Kod pocztowy 37-555
Gmina Radymno
Powiat jarosławski
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 65149706000000
Organ prowadzący Gmina

Zespół Szkół W świętem - Gimnazjum mieści się w miejscowości Święte pod adresem 30. Gimnazjum działa na obszarze gminy Radymno, powiat jarosławski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 65149706000000.

Nauka w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty testu w postaci stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 51, z czego 20 to gimnazjalistki, a 31 stanowili chłopcy. Powiat jarosławski ma zarejestrowane 36 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 4278 uczniów w powiecie przypada 36 innych szkół gimnazjalnych (118,83 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 120,2 (69477 dzieci w wieku gimnazjalnym na 578 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.18-1.42-1.63
2006-1.18-2.15-3.52
20075.04-1.21-3.34
2008-7.18-3.94-13.12
2009-0.54-0.62-0.06
2010-0.07-1.61-1.78
2011-3.9-3.23-5.22
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.2-1.292.62
2006-9.22-3.04-4.26
20070.29-2.68-3.85
2008-7.57-2.89-4.4
20093.68-1.160.29
20104.45-2.38-2.42
2011-5.76-2.67-3.91

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa