Szkoła Podstawowa Im. H.sienkiewicza W Kowali


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. H.sienkiewicza W Kowali

Patron Henryk Sienkiewicz

Adres Szkoła Podstawowa Im. H.sienkiewicza W Kowali

29
Miejscowość Kowala Druga
Kod pocztowy 24-320
Gmina Poniatowa
Powiat opolski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. H.sienkiewicza W Kowali

818201009
Strona
Regon 00115926300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. H.sienkiewicza W Kowali mieści się w miejscowości Kowala Druga pod adresem 29. Nr tel. do szkoły to 818201009. Faks: 818201009. Instytucja szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Poniatowa, powiat opolski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.spkowala.pl. Jednostka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00115926300000.

Szkoła Podstawowa Im. H.sienkiewicza W Kowali uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 79, z czego 35 stanowiły uczennice, a 44 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 9. Powiat opolski ma zarejestrowane 35 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 4219 uczniów w powiecie przypada 35 innych szkół podstawowych (120,54 na placówkę), a średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Kowala Druga: 1
  • w gminie Poniatowa: 7
  • powiat opolski: 27
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa