Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron Uni Europejska

Adres Szkoła Podstawowa

Wołowska 55
Miejscowość Uraz
Kod pocztowy 55-120
Gmina Oborniki Śląskie
Powiat trzebnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

713108128
Strona
Regon 00118187700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Uraz pod adresem Wołowska 55. Telefon do szkoły to 713108128. Faks: 713108222. Szkoła podstawowa działa na terenie gminy Oborniki Śląskie, powiat trzebnicki , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową szkoły znajdziemy pod adresem spedupage.org. Placówka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00118187700000.

Szkoła Podstawowa przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 144, z czego 72 stanowiły dziewczynki, a 72 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 13 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 13. Powiat trzebnicki ma zarejestrowane 27 szkół podstawowych, a województwo dolnośląskie - 793. Na 5636 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół podstawowych (208,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 202,45 (160540 dzieci w wieku szkolnym na 793 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Uraz: 1
  • w gminie Oborniki Śląskie: 9
  • powiat trzebnicki: 32
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa