Szkoła Podstawowa W Skokowej


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Skokowej

Adres Szkoła Podstawowa W Skokowej

Wrocławska 9
Miejscowość Skokowa
Kod pocztowy 55-110
Gmina Prusice
Powiat trzebnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Skokowej

713126513
Strona
Regon 00118088900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Skokowej znajduje się w miejscowości Skokowa pod adresem Wrocławska 9. Telefon do szkoły podstawowej to 713126513. Numer faksu: 713126513. Instytucja edukacyjna znajduje się na terenie gminy Prusice, powiat trzebnicki , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www jednostki szkolnej można znaleźć pod adresem www.spskokowa.szkolnastrona.pl. Placówka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00118088900000.

Szkoła Podstawowa W Skokowej przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczących się w placówce wynosiła 198, z czego 108 stanowiły dziewczynki, a 90 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 24 nauczycieli, z czego 12 w pełnym wymiarze godzin oraz 12 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1. Powiat trzebnicki ma zarejestrowane 27 szkół podstawowych, a województwo dolnośląskie - 793. Na 5636 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół podstawowych (208,74 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 202,45 (160540 dzieci w wieku szkolnym na 793 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Skokowa: 1
  • w gminie Prusice: 2
  • powiat trzebnicki: 32
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa