Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna

LASOCKIEGO 14
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna

243660350
Regon 00096554200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna znajduje się w miejscowości Płock pod adresem LASOCKIEGO 14. Nr tel. do szkoły zawodowej to 243660350. Faks: 243660360. Szkoła zawodowa funkcjonuje na obszarze gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www ZSZ można znaleźć pod adresem www.sosw2plock.com. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00096554200000.

ZSZ realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym nauka obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile kursant przystąpi do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość kursantów uczących się w placówce była równa 162, z czego 78 stanowiły uczennice, a 84 to kursanci. Powiat płock ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 1175 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (146,88 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa