Miejskie Przedszkole Nr 21


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 21

Adres Miejskie Przedszkole Nr 21

Mikołaja Reja 4
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 21

243643114
Regon 61002553900000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 21 mieści się w miejscowości Płock pod adresem Mikołaja Reja 4. Numer tel. do przedszkola to 243643114. Numer faksu: 243643114. Placówka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową placówki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.przedszkole21.plocman.pl. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 61002553900000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających edukację w placówce była równa 133, z czego 69 to dziewczynki, a 64 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 10. Powiat płock ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3692 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (94,67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa