Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy Nr 2


Najważniejsze informacje - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

Adres Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

LASOCKIEGO 14
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Uprawnienia publiczna

Telefon Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

243660350
Regon 00070509000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy Nr 2 znajduje się w miejscowości Płock pod adresem LASOCKIEGO 14. Telefon do placówki to 243660350. Nr faksu: 243660360. Placówka funkcjonuje na terytorium gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową placówki znajdziemy pod adresem www.sosw2plock.com. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 00070509000000.

W placówce jest zatrudnionych łącznie 67 nauczycieli, z czego 62 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na słuchacza przypada 0,92 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 12,4. Powiat płock ma zarejestrowane 62 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 637 uczniów w powiecie przypada 62 innych placówek edukacyjnych (10,27 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,16 (14042 kursantów na 1721 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa