Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy


Najważniejsze informacje - Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Adres Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

LASOCKIEGO 14
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

243660350
Regon 61142062800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy znajduje się w miejscowości Płock pod adresem LASOCKIEGO 14. Nr tel. do placówki to 243660350. Nr faksu: 243660360. Placówka funkcjonuje na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www placówki można znaleźć pod adresem www.sosw2plock.com. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 61142062800000.

W 2013 roku łączna liczba słuchaczy pobierających naukę w placówce to 54, z czego 23 to słuchaczki, a 31 stanowili kursanci. Powiat płock ma zarejestrowane 62 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 637 uczniów w powiecie przypada 62 innych placówek edukacyjnych (10,27 na placówkę), a średnia w województwie to 8,16 (14042 uczniów na 1721 placówek).

Mapa