Technikum Nr 23


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 23

Patron im.Fryderyka Skarbka

Adres Technikum Nr 23

Ożarowska 71
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-408
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 23

228364062
Strona
Regon 01575821900000
Organ prowadzący Gmina

Technikum Nr 23 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Ożarowska 71. Numer tel. do szkoły to 228364062. Nr fax: 228365786. Technikum funkcjonuje na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www technicznej szkoły ponadgimnazjalnej można odwiedzić pod adresem zs32.edu.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01575821900000.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu matury.

W 2013 roku łączna liczba słuchaczy uczących się w placówce wynosiła 86, z czego 62 stanowiły uczennice, a 24 stanowili kursanci. Powiat warszawa ma zarejestrowane 87 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 16131 uczniów w powiecie przypada 87 innych szkół średnich o profilu technicznym (185,41 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 179,98 (60832 kursantów na 338 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 19 30,20 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 2 31,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 16 32,60 % -
język polski pisemny podstawowy 19 35,50 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 30,20 % 209 (z 238) 209 (z 238) 209 (z 238) 631 (z 784)
język niemiecki pisemny podstawowy 31,00 % 114 (z 126) 114 (z 126) 114 (z 126) 319 (z 368)
język angielski pisemny podstawowy 32,60 % 231 (z 234) 231 (z 234) 231 (z 234) 715 (z 767)
język polski pisemny podstawowy 35,50 % 217 (z 238) 217 (z 238) 217 (z 238) 672 (z 778)

Mapa