Technikum Uzupełniające Nr 7


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Nr 7

Adres Technikum Uzupełniające Nr 7

Szczęśliwicka 46
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-353
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna
Regon 01576590000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Uzupełniające Nr 7 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Szczęśliwicka 46. Szkoła średnia o profilu technicznym funkcjonuje na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Technikum widnieje w rejestrze pod numerem 01576590000000.

Słuchacz technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 87 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 16131 uczniów w powiecie przypada 87 innych szkół średnich o profilu technicznym (185,41 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 179,98 (60832 uczniów na 338 placówek).

Mapa